VETERANPRISET

VETERANPRISET är instiftat av Chipsmakers kennel 2021. Det efterträder Chipsmakers Veteranpris som tidigare utdelades genom SKV. 2020 drog vi tillbaka priset och det tillföll Krösaskogens Teodor för alltid.

ALLA västgötar bosatta i Sverige och med resultat från alla slags officiella tävlingar i Sverige kan tävla om priset.

Till priset hör en pärm som ska fyllas i med hundens namn och foto.

Priset skickas med post på instiftarens bekostnad om inte fysiskt möte är möjligt.

 

Poängberäkning för VETERANPRISET.

lYDNAD

Startklass:   Godk   6p     uppflyttad  10p      LD 5p

Klass 1:  3:e pris     8p      2.a pris   12p     1:a pris   16p      LD1 7p

Klass 2:  3:e pris    14p     2:a pris    18p    1:a pris    22p     LD2 10p

Klass 3:  3:e pris    20p     2:a pris    24p    1:a pris    28p     Championat  20p

 

BRUKS var gren för sig

Appelklass      godk    8p     uppflyttad   16p

Lägre klass     godk   14p    uppflyttad    22p

Högre klass    godk    20p    uppflyttad   30p

Elitklass         godk    28p    certpoäng    40p     CERT  50p

Brukschampionat    20p

 

FREESTYLE och HEELWORK TO MUSIC

Klass 1   10-18,4p   8p       18,5-22,4p   12p      22,5-30p    16p     FD1/HtM1  7p

Klass 2                  14p                          18p                       22p    FD2/HtM2  10p

Klass 3                  20p                           24p                      28p    Freestylechampion  20p

 

RALLYLYDNAD

Nybörjarklass   70-79p   1p    80-89p  3p    90-100p   7p   vinst 1p  Uppfl. 3p

Fortsättning                  3p                7p                 10p           2p            5p

Avancerad                     7p              14p                 18p           3p           10p

Mästarklass                  12p              18p                 25p          5p      championat  20p

 

VILTSPÅRPROV

Anlagsklass       godkänd         10p

Öppen klass      3:e pris   10p     2:a pris   15p    1:a pris  20p

Championat   20p     Hp   2p

 

VALLHUNDSPROV

SVAK  LOKALPROV       ej godkänd 10p    godkänd   50p

 

AGILITY

Alla ej diskade lopp  2p

Klass 1  0 fel  3p    plac 6-10   8p       plac 2-5   12p    vinst 16p   uppfl 5p   diplom  5p

Klass 2           5p                   14p                      18p            22p          10p              5p

Klass 3           7p                   15p                      20p            25p   cert 15p   Champion 20p

TJÄNSTEHUNDSPROV

Räddning  inträdesprov       godk  5p

Delprov 1                                   10p

Delprov 2                                   20p

Slutprov                                    30p

Funktionskontroll                       20p

 

NOSEWORK

doftprov eucalyptus    gk 3p     lagerblad  gk 6p     lavendel  gk 9p

NW1    50-74p   1p      75-96p    3p      97-100p   6p   diplom  10p    uppfl   10p

NW2                 2p                    4p                    10p               15p               20p

NW3                 3p                    6p                    15p               20p

 

BPH     15p

MH       15p

HD-röntgen     10p

Ögonlysning      5p

Vallanlagsprov   10p

Exteriörbeskrivning   10p

 

UTSTÄLLNING