POLLY

CHIPSMAKERS NITAR OCH LÄDER

född: 2015.10.25

e. Seuch Chipsmakers Ärenpris

u. Ivi De Jommokk

 

Grå

långsvans

Korrekt bett med alla tänder

HD-B

Ögon u.a 2017, 2019

Mycket goda vallanlag

Exteriörbeskriven Mycket god typ ( Karin Jonstad)

Genomfört BPH helt utan skotträdsla

1 Se-CERT

 

Polly är mamma till 1 kull

e. Viktor

4+1