SVANTE

 SeuCh CHIPSMAKERS NUMMER ETT

född. 2015.10.25

e. Seuch Chipsmakers Ärenpris

u. Ivi de Jommokk

 

Stubbsvansad

Grå

Korrekt bett, saknar vä P1

Utmärkta vallanlag

Exteriörbeskriven Utmärkt typ  ( Karin Jonstad)

Genomförd BPH utan skotträdsla

Ögon u.a 2017

Hd B/B

3Se-CERT

3 Se-Nordic CERT

3 Se-CACIB

7 BIR, 6 BIM, 1 BIG-4

Svante är pappa till 1 kull

u. Eldhästens Tosca

6+2

1 höftledsröntgad med B/B

1 ögonlyst u.a

14 barnbarn