VIKTOR

VIKTOR
född: 2007.06.03
e. Atle
u. Medusa
uppf: Maianne Engström, Slite

grå
stubbsvansad
fulltandad
korrekt bett
Hd-B
Ögon -u.a
MH med 2:a på skott
Exteriörbeskriven  Mycket god typ  ( Barbro Carlsson)
Nappe har 1:a i ökl  på utställning

Nappe är far till fyra valpkullar

u. SeuCh Chipsmakers Älva Grå   3+3
3 Hd-röntgad    1A   2B    2 ögon u.a
---------------------------------------------------------------------------------------------

u. Lp1 Grålötens Ta me Tusan   3+3 
2 hd-röntgad   2 B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

u. SeuCh Chipsmakers Älva Grå   2+2
2 hd-röntgade   1 B  1C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

u. Fixans Canasta      1+1

1 hd-röntgad   1 B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

u. Chipsmakers Nitar och Läder   4+1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nappe har 23 valpar med 4 tikar. 33 barnbarn 

VIKTOR Nappe kallad. En synnerligen trevlig prick.