27. sep, 2021

Lydnadsresultat

CHIPSMAKERS SOLAOBADA I PINACOLADA och matte Gunnel tävlade startklass lydnad igår. 177 p ! GRATTIS GRATTIS!