17. jul, 2021

Utställningsresultat

Idag deltog Mia och SeV-19 SeJV-19 Chipsmakers Skomakar Anton på SKK:s utställning i Västerås, resultat 1ökl 2ökk Ck 4 bhkl R-Cert. Inte illa! Grattis!