12. jul, 2021

Vallanlagstest

SeJV-18 CHIPSMAKERS TA MIG TILL HAVET gjorde vallanlagstest i helgen, var lite för het och fick Midre goda vallanlag som omdöme. Äg. Karin Hedman