9. sep, 2020

Bofinken Knut

CHIPSMAKERS BOFINKEN KNUT fick somna in igår i en ålder av drygt 15 år!