15. jan, 2020

Crufts 2020 och 2021

 Nord Jv-19 CHIPSMAKERS VARNING PÅ STAN äg. Pernilla Eklund och Nord Jv- LAWTONS FRANCESCA FARLEIGH är kvalificerade till Crufts 2020 och 2021.