1. nov, 2018

Vart är västgötaspetsen på väg?

Västgötaspetsen är hårt ansatt av hot från flera håll nu för tiden! 

Rasen har hamnat i händerna på utställningsuppfödare! Valpar är inte valpar, de är blivande stjärnor och visas på bilder i stram givakt! Föräldradjur väljs efter championtitlar och utställningsframgångar. Det slår inte fel! Kommer en ny ung hane ut i utställningsringen och lyckas bra, då är utställningsuppfödarna där och vill para! Spelar ingen roll om stamtavlan innehåller 5-10 st av de mest använda avelshundarna i världen. Nä, tvärtom, stamtavlan läggs gärna ut för att skylta med alla championtitlar och "fina" kennelnamn. En "hemmahund" med fria höfter, ögon och ett väl genomfört BPH är inte värd att ens snegla på, särskilt inte om den inte har de "rätta" kennelnamnen i stamtavlan. 

Det finns en skrämmande övertro på att utställningar sållar fram de hundar som är mest lämpade för avel. Nya och vissa, mer erfarna, uppfödare litar fullkomligt på domarnas förmåga att bedöma rasen västgötaspets. Ofta bedöms inte hundarna i sig, utan är det "rätt" person i snöret så skulle det lika gärna kunna vara en gris som visas fram. Tyvärr det är så! Endast ett fåtal domare tittar på hunden och inget annat! Endast ett fåtal domare törs vika av från gängse vinnare. En medioker hund som inte röner några stora framgångar när den visas av sin ägare har inga problem att bli champion när "rätt" handler håller i snöret. Jag vet, en erfaren handler kan locka fram det bästa hos en hund, men faktum kvarstår att det är en medioker hund. En medioker hund som visas av "rätt" handler kan gå hur långt som helst, men skulle någon annan okänd handler någon gång visa samma hund p.g.a den "rätta" handlerns förhinder då får hunden det pris den egentligen förtjänar. Domaren vet ju inte vem som äger hunden då! Så går det till på hundutställningar, summan av kardemumman är att utställningsmeriter betyder inte ett smack när avelshundar ska sållas fram.  Utställningar är ett jippo som kan roa ibland och visst är det roligt att vinna och få rosetter, men man måste ta det för vad det är.

Dessa utställningsuppfödare vill helst bara sälja till personer som vill ställa ut naturligtvis, kommer det fram att man inte tänker ställa ut sin hund kan man nästan åka ut med näsan före! Jag har ofta funderat på hur uppfödaren agerar om hunden nu inte blir någon utställningstjärna! Är det valpköparens fel då? Finns det vinstgaranti på valpar som säljs som utställningsobjekt?

Dessa utställningsuppfödare bryr sig inte särskilt mycket om att vallanlagstesta, göra MH eller BPH eller att få sina hundar exteriörbeskrivna. Det räcker ju med kritiklappar från utställningar.

Västgötaspetsen har en specialklubb vars styrelse prioriterar utställningar, när klubbens kassa är välfylld då sänks de redan löjligt låga anmälningavgifterna ännu mer. 

Var finns engagemanget för rasens framtid? Västgötaspetsuppfödarnas agerande när det gäller att välja avelshundar visar att behovet av utbildning och upplysning är enormt stort! 

Jag har deltagit på flera medlemsmöten senaste åren, fokus har legat på västgötaspetsretinopatin. Den genetiska variationen har nämnts i förbigående. Inga krafttag för att infomera om hur uppfödarna ska kunna hitta "udda" hundar eller hur man läser avelsdata, huunddata, Mk-listan......vad man som uppfödare behöver prioritera för att rasen ska ha en sund framtid. Nä, man stryker medhårs och åser hur samma blodslinjer översvämmar världen. Jag vet att "uppfödareliten", det s.k A-laget kan man inte påverka, de är fartblinda och kör på i ullstrumporna med rosetter och pokaler i blicken. Men tänk om en och annan uppfödare, som inte har hamnat i klorna på "uppfödareliten" ännu kunde få lära sig mer om vilka vägar som finns att gå för att inte hamna i fällan och föda upp hundar med samma stam som "alla" andra.

Kanske är det lite mycket begärt att västgötaspetsens specilaklubb ska ta tag i den genetiska variationen! När jag på ett medlemsmöte hör en styrelsemedlem, tillika uppfödare, räcka upp handen och fråga vad en founders är.......då förstår jag varför det ser ut som det gör.

Utställningar är en fara för rasen.

En annan fara för rasen är de allt mer populära DNA-testerna. Det DNA-testas för retinopati, det DNA-testas för att få veta hur ens hundar ligger till genetiskt, det DNA-testas för att se om hunden för den vita färgen.....Det DNA-testas i oändlighet. Jag har själv gjort det och kommer förmodligen att göra det igen.

Faran är när uppfödarna inte kan använda dessa DNA-tester med sunt förnuft! När urvalet av avelshundar görs på grundval av testresultat. När hela valpkullar DNA-testas och uppfödaren behåller valpen med CLEAR som resultat. Är det den bästa valpen? När hundar som importeras måste vara CLEAR, annars är den inte intressant! När tikägare letar efter hanar som är CLEAR, är det just den hanen som är bäst lämpad för just den tiken? Vart tar alla andra kriterier vägen som ska uppfyllas för att en hund ska vara ett bra avelsobjekt?

Går CLEAR ögon före temperament, hälsa, arbetskapacitet, genetisk variation.......?

Det tämligen nya testet i USA som visar hur västgötaspetsarna är släkt med varandra är säkert bra på många sätt. Ca 150 västgötar runt om i världen har gjort testet. Testet visar att individer som är nära besläktade i stamtavlan kan vara tämligen obesläktade med varandra när man jämför DNA! Intressant och det kan säkert hjälpa till med den genetiska spridningen. MEN, kommer uppfödarna sluta leta "udda" hundar? Det går ju bra att para den där hunden med 400 barnbarn med den där hunden med 200 barnbarn, de är inte ett dugg släkt enligt DNA-testet! Jättebra! Hur många blodslinjer hinner dö ut innan uppfödarna inser att ALLA hundar behövs NU! 

Västgötaspetsen har ingen lätt framtid, att se uppfödarna över lag ignorera problemen gör mig väldigt orolig. Var är det sunda förnuftet, var är intresset för rasens historia, var är intresset för att bevara rasen som en sund, energisk, orädd hund med arbetskapacitet?