Valpar

Vi har en liten ansvarsfull uppfödning. Vi avlar enbart på friska föräldrar med utmärkt temperament. Våra hundar höftledsröntgas och ögonlyses, vi delar inte specialklubbens åsikt att det är ok att avla på hundar med C-höfter. Varför? Det är en allmän åsikt att västgötar med C-höft inte lider av sin höftledsdysplasi. Det stämmer i de flesta fall, men det finns västgötar som lider av pålagringar med åldern. Att avla på en hund med C på höften bör  rimligen öka risken för att avkommorna får C eller ännu värre grad av hd. Har egen erfarenhet! I min tredje valpkull ( 1989) föddes en valp med höftledskulan helt utanför ledskålen, den fick avlivas vid några månaders ålder. Jag åkte genast och röntgade alla mina hundar, det visade sig att mamman till valparna hade höftledsdysplasi grad 2 ( nutidens D). Jag vill inte uppleva detta igen! Det var oerhört sorgligt att följa med min valpköpare till veterinären en sista gång för att ta bort den lilla valpen. Att enbart avla på Hd-fria hundar är ingen garanti, men måste rimligen minska risken. Hundens uppväxtmiljö kan också påverka förekomsten av HD.  Efter noga övervägaden kan vi i vissa fall använda C-hund i aveln, då för att just den hunden har något viktigt att tillföra vår krympande avelsbas.

 Vi tar också stor hänsyn till temperamentet, en västgötaspets ska ha mycket go och framåtanda med lust till lärande.

Fertiliteten är viktig, parningarna ska ske naturligt, inga tvångsparningar eller inseminationer. Tålamod och tillit till hundarnas förmåga är A och O vid parning. Kan de inte reproducera sig utan hjälp är det ett problem. Svårigheter vid parning tycker jag mig ha sett är tämligen ärftligt! Undantaget är om en hund är väldigt gammal och inte kan genomföra en parning eller naturigtvis importerad sperma!

Vi är medvetna om att rasens genetiska variation minskar i snabb takt trots att detta problem har uppmärksammats på senare tid. Tyvärr fortsätter aveln i samma riktning trots att rasens uppfödare är medvetna om problemet. Vårt fokus ligger på att hitta avelshundar som kommer från linjer som inte används av den stora massan av uppfödare runt om i världen. I nutid har på grund av den globala rörligheten och uppfödarnas fokus på populära linjer de flesta västgötar liknande stamtavlor över hela världen. En hund som är importerad har inte nödvändigtsvis något nytt att tillföra den genetiska variationen. 

Vårt arbete med den genetiska variationen:

Att använda så många olika västgötaspetshanar som möjligt i avel! Det finns fina hanar där ute  med stamtavlor utan de populära överanvända linjerna. Ofta har de inte satt en tass på någon utställning men det är totalt utan intresse i kampen om genetisk variation. De är inte många kvar nu, så det gäller att plocka upp spillrorna. Tyvärr ser det likadant ut över hela världen, men vi fortsätter söka med ljus och lykta. 

Att sprida hanhundarnas avkommor över många år En frisk gammal hund som fortfarande kan para vid 13-14 års åler är guld värd för en ras.

Att inte sälja våra valpar till uppfödare runt om i världen, endast till uppfödare med samma insikt om vår ras belägenhet. En enda oansvarig uppfödare kan förstöra så mycket.

 

Våra valpar passar den aktiva familjen, gärna med barn eller Dig som är intresserad av agility, lydnad, bruks , utställningar m.m.

VÅR KENNEL HAR TILLSTÅND FRÅN LÄNSTYRELSEN OCH SKK.

Våra valpar levereras när ni har tid att ta emot en valp till ert hem, dock tidigast vid 8 veckors ålder och är då vaccinerade, chippade, avmaskade och veterinärbesiktade.

Läs gärna om vår valpköparpolicy så du vet vad du har att vänta dig av oss som uppfödare!

 

HÄR NEDAN KAN DU LÄSA OM VALPAR SOM Finns eller planeras!

You can read here about our puppyplanes

 

 VALPAR 2021!

TANELLIS BLOOMIN BLUEBELL 2½ år Imp UK   e. Starvon Talk of The Town -u.GBuCh Hurstfield Renen Vixen At Tanellis, HD A, EXC på utställning, Mycket god typ på beskrivning, mindre goda vallanlag.

ÄR PARAD MED

CHIPSMAKERS TORSTEN PÅ SKORSTEN 2½ år e. Viktor - u. Chipsmakers Nitar och Läder  HD A, ögon u.a 2019, goda vallanlag, ett fint BPH och Mycket god typ på beskrivning.

Valpar i v.50

Det blir första kullen för båda. Inavelsgrad på 5 generationer 0%

 

OCH

 

CHIPSMAKERS SOLAOBADA I PINACOLADA 3 år e. Brandklipparens Zeke - u. SeuCh Chipsmakers Hotta Brudar  Hd A, ögon u.a 2019, Mycket god typ på beskrivning, ett fint BPH och Goda vallanlag. Tävlar lydnad

ÄR PARAD MED

ZOYAÅSENS SNOTRE  e. Eldhästens Zvante Zundin - u. Tridents Celia  Hd B, ögon u.a 2018, Ett fint BPH

Valpar v.51

Cocos har 5 valpar från tidigare, inga barnbarn

Snotre blir pappa för första gången. Inavelsgrad 5 generationer 0%

 

 

Planer uner 2021

 

CHIPSMAKERS VÄRSTA GRYMMA TJEJEN 2 år e. Optimist Blue Blood - u. Chipsmakers Kär och Galen  HD B, exc på utställning, mycket goda vallanlag, ett fint BPH och Mycket god typ på beskrivning.

med

 SeuCh CHIPSMAKERS NUMMER ETT 5 år e. SeuCh Chipsmakers Ärenpris - u. Ivi de Jommokk  Hd B , ögon u.a, vinstrik utställningshund med Utmärkta vallanlag, Utmärkt typ på beskrivning och ett fint BPH.

Mini-Turbons första kull

Svante har 1 kull tidigare med 8 valpar, 7 barnbarn

Inavelsgrad på 5 generationer 1,6%

 

OCH

 

CHIPSMAKERS VILD OCH SKILD 2år e. Optimist Blue Blood - u. Chipsmakers Kär och Galen  HD B och Mycket god typ på beskrivning. 

 

CHIPSMAKERS NITAR OCH LÄDER 5 år  e. SeuCh Chipsmakers Ärenpris - u. Ivi de Jommokk HD B, ögon u.a 2019, mycket goda vallanlag, ett fint BPH, CERT på utställning, Mycket god typ på beskrivning

Polly har 1 kull tidigare med 5 valpar, inga barnbarn

 

Samtliga tikar ska ögonlysas innan parning!

 

Hanar är inte bestämda! Vi letar med ljus och lykta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

            

Är Du intresserad av en valp från oss?

Hör av Dig till  chipsmakerskennel@hotmail.com

eller ring 076-7764176