Immer 8 månader trivs i snön. Foto matte Anna Jarander