Chipsmakers Hos Dig Är Jag Underbar
6 v gammal. Foto Anders Friberg