Alla västgötevalpar borde ha en egen golden. Immer bara älskar Athena.