Chipsmakers Hello Mary Lou "Imma" och Chipsmakers Fyra Sekunder " Darcy" på väg hem till Schweiz sommaren-10. Foto Claire Cunningham