CHIPSMAKERS NUMMER ETT på vallanlagsprov, utmärkta vallanlag