CHIPSMAKERS YMER YSTERKVIST vinner lydnaden på SKV:s huvdutställning i Simmatorp